Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

8_20110227_1301129121