Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

8_20110227_1534953538