Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

8_20130224_1342917623