Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

Εκδρομή Στο Κακοπέρατο & Στην Τρύπα του Πανάρετου 7-10-07