Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

Καθαρισμός “Κουτσοδόντη με το σχολείο