Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

Τρύπα του Πανάρετου 27-10-07