Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

20070528_1002353931_