Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

20070528_1003245933_