Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

27_20100815_1281437936