Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

39_20101016_1202882720