Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

45_20101016_1153005780