Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

46_20100614_1232824865