Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

53_20101016_1307154497