Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

59_20101016_1141911649