Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

63_20100614_1954248856