Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

64_20101016_1416122285